Kathleen Verlinden: psychologische thrillers / Carte blanche

 

ISBN 978-94-6383-255-7
OMVANG: 323 pagina’s
PRIJS: € 22,00

Het Verhaal

Saar weet wat ze verbergt. Dat ze haar leven mooier laat uitschijnen dan het in werkelijkheid is. Niemand beseft wat zich écht in haar gezin afspeelt. Niemand begrijpt dat ze de lakens deelt met de vijand. Maar ze heeft geen keuze. Wat ze deelt met hem schept een band die ze onmogelijk kan verbreken. Toch vreet de relatie aan haar, elke dag meer en meer. Wanneer ze ten einde raad contact zoekt met psychologe Kathleen Verlinden, ondervindt die al snel dat Saars schreeuw om hulp dringender is dan zij zelf beseft. Ook Kathleens leven komt volledig op zijn kop te staan wanneer een vrouw uit haar verleden onverwachts opduikt en oude wonden openrijt. Spreekt de vrouw echt de waarheid of
speelt zij een verraderlijk spel?

Carte blanche is het tiende deel in de spannende reeks rond psychologe Kathleen Verlinden.

Trailer

Luisterboek